Vefa Ödülleri Başvuru Koşulları

Kimler Başvuruda Bulunabilir?

Vefa Ödülleri Proje Başvurusu için; 

Hali hazırda faaliyet gösteren, Sivil Toplum Kuruluşları (Dernek, Vakıf, Kooperatif), Özel Sektör Kuruluşları, Sosyal Girişimler başvuruda bulunabilir.

Vefa Ödülleri İlham Veren Profesyonel Başvurusu için;

Yukarıda belirtilenlere ek olarak bireyler de başvuruda bulunarak aday gösterebilirler.

Başvuru Yöntemi

 1. Vefa Ödülleri Proje Başvurusu için başvuru yapacak kuruluşlar, Vefa Ödülleri Proje Başvuru Formunu doldurmalıdır. 
 2. Bireyler veya kuruluşlar, hali hazırda bir kurumda profesyonel olarak çalışma hayatına devam eden kişileri Vefa Ödülleri İlham Veren Profesyonel Başvuru formunu kullanarak aday gösterebilir. Kişi kendini aday gösteremez. Mutlaka bir başka kişi veya kurum tarafından aday gösterilmelidir.
 3. Vefa Ödüllerine hali hazırda devam eden veya sona ermiş, etkisi ortaya konulabilen projeler ile başvuru yapılabilir. Fikir aşamasında veya henüz başlamamış projeler ile başvuru yapılamaz.
 4. Başvuru yapıldıktan sonra ek belge göndermek veya değişiklik isteğinde bulunmak için [email protected] adresi üzerinden, son başvuru tarihi geçmemek kaydı ile kurum/proje adı ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.
 5. Proje başvurularında değerlendirilecek olan kurum başvuran kurumdur. Proje ortakları var ise ödül alma durumunda tüm ortaklar ödül gecesine katılabilirler.
 6. Başvuruda yer alan tüm bilgilerin doğruluğu, telifi başvuru sahibine aittir. Hak sahiplerinden veya üçüncü partilerden telife dair her türlü hak ve/veya talepler ile hukuki ve cezai işlemlerde başvuru sahibi sorumlu olacaktır.
 7. Vefa Ödülleri Proje Başvurusu katılım bedeli Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Girişimler için ücretsizdir. Özel Sektör kuruluşlarının yapacağı her bir başvuru için katılım bedeli bedeli : 5.000 TL + KDV (%20) dir.
 8. Vefa Ödülleri İlham Veren Profesyonel Ödülü katılım bedeli tüm başvuranlar için (bireysel, kurumsal) ücretsizdir.
 9. Özel Sektör Kuruluşları tarafından yapılacak ödemeler aşağıda belirtilen banka hesaplarına yapılmalıdır. Açıklama kısmında kategori ve proje adı belirtilmelidir. Birden fazla kategoride başvuru yapılması durumunda her başvuru için ayrı ödeme yapılması gerekmektedir. Başvuru dekontu, kurum adı, kategori adı, proje adı bilgileri ve fatura bilgileri ile [email protected] adresine gönderilmelidir. Bilgilerin ulaşması ile fatura kesilerek başvuru sahibi kuruma iletilecektir. Başvuru katılım bedelleri “Ersun Yanal Vakfı Gelişim Destek Bursu”na aktarılacaktır. Başvuru son tarihi sonrası aktarılan bedel web sitesinden ve mail üzerinden başvuru sahiplerine duyurulacaktır.

Banka Bilgileri :

Banka : Yapı Kredi Bankası

IBAN : TR810006701000000039526819

Hesap Adı : KEY Spor Tarım Turizm Ticaret Limited Şirketi

Başvuru Formları

 1. Vefa Ödülleri Proje Başvurusu Formu bu linkte yer almaktadır. https://ersunyanalvakfi.org/vefa-proje/
 2. Vefa Ödülleri İlham Veren Profesyonel Başvuru Formu bu linkte yer almaktadır. https://ersunyanalvakfi.org/vefa-ilhamveren/
 3. Her iki başvuru için de ek belge ve değişiklik istekleri son başvuru tarihini geçmemek kaydı ile [email protected] adresine yapılabilir.
 4. Başvuru öncesi formları bu linklerden indirebilirsiniz;

Başvuru Temaları, Ödüller, Değerlendirme

Sivil Toplum Kuruluşları, Özel Sektör Kuruluşları, Sosyal Girişimler Vefa Ödülleri Proje Başvurusuna, Bireyler ve tüm kuruluşlar İlham Veren Profesyonel Başvurusuna katılma hakkına sahiptir.

Vefa Ödülleri Proje Başvurusu aşağıda yer alan 4 temada yapılabilir;

 1. Spor
 2. Sanat
 3. Bilim ve Teknoloji
 4. Eğitim

Bu temalar ile ilgili veya bu temaları destekleyen projeler başvuru için uygundur. Her tema için Sivil Toplum Kuruluşları, Özel Sektör Kuruluşları ve Sosyal Girişimler ayrı ayrı değerlendirilecektir. Tüm başvuruların Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile ilişkili olması beklenmektedir. Her kurum her tema için ayrı ayrı olmak üzere istediği kadar başvuruda bulunabilir.

Ödüller

Spor, Sanat, Bilim Teknoloji, Eğitim, Sürdürülebilirlik, Sosyal Girişim, Kurumsal Gönüllülük, İlham Veren Profesyonel ve Özel Ödül temaları altında Sivil Toplum Kuruluşları, Özel Sektör Kuruluşları ve Sosyal Girişimlere ayrı ayrı olmak üzere toplam 27 ödül verilecektir.

 • Sivil Toplum Kuruluşları : Spor, Sanat, Bilim Teknoloji, Eğitim, Sürdürülebilirlik, İlham Veren Profesyonel, Jüri Özel (3) olmak üzere Toplam 9 Ödül
 • Özel Sektör Kuruluşları : Spor, Sanat, Bilim Teknoloji, Eğitim, Sürdürülebilirlik, İlham Veren Profesyonel, Kurumsal Gönüllülük (3), Jüri Özel (3) olmak üzere Toplam 12 Ödül
 • Sosyal Girişim : Spor, Sanat, Bilim Teknoloji, Eğitim, Sürdürülebilirlik, İlham Veren Profesyonel olmak üzere Toplam 6 Ödül

Sürdürülebilirlik, Kurumsal Gönüllülük ve Jüri Özel Ödülü başvuruya açık değildir. Başvurular arasından uygun görülenlere bu ödüller verilir.

Başvurulara göre ödül sayısında değişiklik yapılabilir. Ödül sayısında ve ödül temalarında yapılabilecek değişiklik hakkını Ersun Yanal Vakfı saklı tutar.

Değerlendirme Kriterleri

Değerlendirme, ön değerlendirme ve asıl değerlendirme olmak üzere iki aşamalı yapılır. Her başvuru, başvuru yapılan tema altında değerlendirilir. Teknik açıdan yapılacak ön değerlendirmeyi (başvuru formatına uygunluk) geçen başvurular asıl değerlendirmeye alınır.

Değerlendirmeler 4 kategoride yapılır.

 • Amaç/Hedef/Özgünlük 30 Puan
 • Faaliyetlerin Uygunluğu 30 Puan
 • Etki 25 puan
 • Sürdürülebilirlik 15 puan

Değerlendirme Adımları

 • Ön Değerlendirmeyi geçen başvuru dosyaları online ortamda değerlendirme kuruluna iletilir.
 • Değerlendirme Kurulu üyelerinin verdiği puanlara göre her tema altında ilk 3 başvuru belirlenir.
 • Bu başvurular tekrar değerlendirmeye sunulur ve tema kazananları belirlenir.
 • Sürdürülebilirlik, Kurumsal Gönüllülük ve Jüri Özel Ödülleri asıl değerlendirmeye kalan başvurular arasından kurul tarafından belirlenir.
 • Ödül almaya hak kazanan ve ödül alamayan tüm başvuru sahiplerine değerlendirme sonuçları bilgilendirmesi ödül töreni öncesi yapılır
 • Tüm başvurularla ilgili rapor ödül töreni sonrası web sitesinde yayınlanır.

İlham Veren Profesyonel Başvurusu aşağıdaki adımlarla gerçekleştirilir;

Çalıştıkları kurumda yaptıkları işlerle ilham veren, yaratıcı, güvenilir özellikleri ile öne çıkan kişiler bireyler ve kurumlar tarafından aday gösterilebilir. Sivil Toplum Kuruluşları, Özel Sektör Kuruluşları ve Sosyal Girişimler çalışanlarını, bireyler de kurum çalışanlarını aday gösterebilirler. Kişiler kendi adına başvuruda bulunamaz.

Ödüller

 • Sivil toplum Kuruluşları İlham Veren Profesyoneli
 • Özel Sektör Kuruluşları İlham Veren Profesyoneli
 • Sosyal Girişim İlham Veren Profesyoneli

Değerlendirme Kriterleri

Değerlendirme, ön değerlendirme ve asıl değerlendirme olmak üzere iki aşamalı yapılır.

Teknik açıdan yapılacak ön değerlendirmeyi (başvuru formatına uygunluk) geçen başvurular asıl değerlendirmeye alınır. Adayın kurumda yaptığı çalışmalar özelinde ilham verici olması, yaratıcı çözümler üretmesi, kurum kültürüne ve yaptığı çalışmalara değer katması, etki yaratması üzerinden değerlendirilir.

Değerlendirme Adımları

 • Ön Değerlendirmeyi geçen başvuru dosyaları online ortamda değerlendirme kuruluna iletilir.
 • Değerlendirme Kurulu üyelerinin verdiği geri bildirimlere göre her kurum için ilk 3 aday belirlenir.
 • Bu başvurular tekrar değerlendirmeye sunulur ve kazananlar belirlenir.
 • Ödül almaya hak kazanan ve ödül alamayan tüm başvuru sahiplerine değerlendirme sonuçları bilgilendirmesi ödül töreni öncesi yapılır.
 • Tüm başvurularla ilgili rapor ödül töreni sonrası web sitesinde yayınlanır.
top