Hakkımızda

#BuMemleketBizim

Daha Güzel
Bir Gelecek İçin

Türk futboluna onlara yıldız kazandıran, polar, GPS, analiz, atletik performans, koşu mesafeleri, sporcu beslenmesi, psikoloji, fiziksel testler, yağ oranı, kan değerleri ve vücut kitle endeksi kavramlarını ülkemize getiren Ersun Yanal, Ersun Yanal Vakfı ile bir kez daha gençlerle birlikte yola çıkıyor.

Ersun Yanal Vakfı, bu topraklardaki çocukların fırsat eşitliği yaratılması durumunda kendilerini ıspatlayacağını savunuyor, çocukların ve gençlerin bilim, sanat, spor, teknoloji ve eğitim alanlarında gelişimlerine destek veriyor, ihtiyaç alanlarında burslar ve desteklerle fırsat eşitliği yaratıyor.

Ersun Yanal Vakfı Gelişim Destek Bursu, eğitimine devam eden ve amatör/profesyonel olarak sporla ilgilenen gençlerin spor ve eğitim alanında desteklenmesi için her yıl dü

İncele

Vefa Ödülleri’nin temel amacı, toplumun ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yaparak katma değer sağlayan sivil toplum kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve kurum

İncele

#BuMemleketBizim

Farklılıklara Saygılıyız
Toplumsal Fayda Üretiriz
Şeffafız
Katılımcıyız

Farklılıklara Saygılı

Gençler arasındaki farklı yeteneklere ve geçmişlere saygı gösterir, eşit fırsatlar sunmayı taahhüt eder. Cinsiyet, etnik köken veya fiziksel yetenek farklılıklarını kucaklayarak gençlerin potansiyellerini en üst düzeye çıkarmayı hedefler. Farklılıkların zenginlik olduğuna inanır, gençlerin kendilerini özgürce ifade edebilmelerini teşvik eder ve destekler. Her bir gencin benzersiz yetenekleri ve özellikleri üzerine odaklanarak, onları destekleyip güçlendirmek amacıyla çalışır.

Toplumsal Fayda Üreten

Gençlerin topluma katkı sağlamalarına odaklanarak sürdürülebilir bir etki yaratmayı amaçlar. Toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ederek, sporcuların çeşitli sosyal projelerde yer alarak toplumlarına hizmet etmeye teşvik eder. Eğitim, teknoloji ve spor aracılığıyla genç kızların liderlik becerilerini geliştirmelerini destekler, onları toplumlarına olumlu bir etki yapmaya teşvik eder. Sosyal sorunlara duyarlılığı artırmak için etkinlikler ve projeler aracılığıyla toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefler.

Şeffaf

Bağışçılar, destekçiler, gönüllüler ve diğer paydaşlarla iletişimde şeffaflığı ön planda tutar, faaliyetlerini açık bir şekilde paylaşır. Finansal raporlarını düzenli olarak yayımlar, destekçilerine vakfın mali durumu hakkında net bir görünüm sunar. Karar süreçlerimizde açıklık ve şeffaflık ilkesine bağlı kalarak, tüm paydaşların katılımını ve güvenini sağlar. Vakfın amaçları, hedefleri ve kullanılan kaynaklar konusunda şeffaf bir iletişim stratejisi benimseyerek, topluma açıklık ve dürüstlük sağlar.

Katılımcı

Bağışçıların, gönüllülerin, paydaşların, destekçilerinin ve gençlerin geri bildirimlerini değerlendirerek, vakfın sürekli gelişimine katkıda bulunmalarını sağlar. Katılımcı bir yaklaşım benimseyerek, herkesin fikirlerini özgürce ifade edebileceği bir ortam yaratır. Eğitim programlarımı ve projelerin tasarımında, gençlerin ihtiyaçlarına ve beklentilerine dayanan bir yaklaşım benimser. Toplumun genelindeki katılımcıları, gençlerin başarılarını paylaşmaya ve desteklemeye davet ederek, geniş bir topluluk oluşturur.

Bağışçı Ol

#BuMemleketBizim

Bağışçı veya
Gönüllü Ol

Ersun Yanal Vakfı, gençlerle birlikte yürümek üzere yola çıktı. Sen de bu yolculukta yanımızda yer alabilir, daha iyi bir gelecek umudumuzu destekleyebilirsin.

top