Değerlerimiz

Farklılıklara Saygılı

Ersun Yanal Vakfı, gençler arasındaki farklı yeteneklere ve geçmişlere saygı gösterir, eşit fırsatlar sunmayı taahhüt eder. Cinsiyet, etnik köken veya fiziksel yetenek farklılıklarını kucaklayarak gençlerin potansiyellerini en üst düzeye çıkarmayı hedefler. Farklılıkların zenginlik olduğuna inanır, gençlerin kendilerini özgürce ifade edebilmelerini teşvik eder ve destekler. Her bir gencin benzersiz yetenekleri ve özellikleri üzerine odaklanarak, onları destekleyip güçlendirmek amacıyla çalışır.

Toplumsal Fayda Üreten

Ersun Yanal Vakfı, gençlerin topluma katkı sağlamalarına odaklanarak sürdürülebilir bir etki yaratmayı amaçlar. Toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ederek, sporcuların çeşitli sosyal projelerde yer alarak toplumlarına hizmet etmeye teşvik eder. Eğitim, teknoloji ve spor aracılığıyla genç kızların liderlik becerilerini geliştirmelerini destekler, onları toplumlarına olumlu bir etki yapmaya teşvik eder. Sosyal sorunlara duyarlılığı artırmak için etkinlikler ve projeler aracılığıyla toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefler.

Şeffaf

Ersun Yanal Vakfı, bağışçılar, destekçiler, gönüllüler ve diğer paydaşlarla iletişimde şeffaflığı ön planda tutar, faaliyetlerini açık bir şekilde paylaşır. Finansal raporlarını düzenli olarak yayımlar, destekçilerine vakfın mali durumu hakkında net bir görünüm sunar. Karar süreçlerimizde açıklık ve şeffaflık ilkesine bağlı kalarak, tüm paydaşların katılımını ve güvenini sağlar. Vakfın amaçları, hedefleri ve kullanılan kaynaklar konusunda şeffaf bir iletişim stratejisi benimseyerek, topluma açıklık ve dürüstlük sağlar.

Katılımcı

Ersun Yanal Vakfı, bağışçıların, gönüllülerin, paydaşların, destekçilerinin ve gençlerin geri bildirimlerini değerlendirerek, vakfın sürekli gelişimine katkıda bulunmalarını sağlar. Katılımcı bir yaklaşım benimseyerek, herkesin fikirlerini özgürce ifade edebileceği bir ortam yaratır. Eğitim programlarımı ve projelerin tasarımında, gençlerin ihtiyaçlarına ve beklentilerine dayanan bir yaklaşım benimser. Toplumun genelindeki katılımcıları, gençlerin başarılarını paylaşmaya ve desteklemeye davet ederek, geniş bir topluluk oluşturur.

top